2019-06 %2

03.06.2019 ÷07.06.2019

· wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI do dokumentacji projektowej.

10.06.2019 ÷14.06.2019

· wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI do dokumentacji projektowej.

17.06.2019 ÷21.06.2019

· przygotowanie materiałów do posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

24.06.2019 ÷28.06.2019

· zakończenie prac projektowych.

· uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com