2019-05 %2

29.04.2019 ÷ 02.05.2019

· wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI do dokumentacji projektowej.

06.05.2019 ÷ 10.05.2019

· wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI do dokumentacji projektowej.

13.05.2019 ÷ 17.05.2019

· wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI do dokumentacji projektowej.

20.05.2019 ÷24.05.2019

· wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI do dokumentacji projektowej.

27.05.2019 ÷31.05.2019

· wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI do dokumentacji projektowej.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com