2019-04 %2

01.04.2019 ÷ 05.04.2019

· przygotowanie materiałów do posiedzenia Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)

08.04.2019 ÷ 12.04.2019

· przygotowanie materiałów do posiedzenia Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)

15.04.2019 ÷ 19.04.2019

· przygotowanie materiałów do posiedzenia Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)

 

22.04.2019 ÷ 26.04.2019

· wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI do dokumentacji projektowej.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com