2019-03 %2

04.03.2019 ÷ 08.03.2019

· przekazanie Zamawiającemu poprawionego opracowania Elementy Koncepcji Programowej;

11.03.2019 ÷ 15.03.2019

· przygotowanie materiałów do Rady Projektu;

18.03.2019 ÷ 22.03.2019

· przygotowanie materiałów do posiedzenia Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych  (ZOPI)

25.03.2019 ÷ 29.03.2019

· przekazanie materiałów do wniosku o zorganizowanie posiedzenia Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com