2019-02 %2

28.01.2019 ÷ 01.02.2019

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych

04.02.2019 ÷ 08.02.2019

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych 

11.02.2019 ÷ 15.02.2019

· przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej,

· przekazanie Zamawiającemu Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych,

· analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego do opracowania Elementy Koncepcji Programowej.

18.02.2019 ÷ 22.02.2019

· wprowadzanie uwag Zamawiającego do opracowania Elementy Koncepcji Programowej;

· przygotowanie i złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej do właściwego organu administracji geologicznej.

25.02.2019 ÷ 01.03.2019

· wprowadzanie uwag Zamawiającego do opracowania Elementy Koncepcji Programowej;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com