2019-01 %2

31.12.2018 ÷ 04.01.2019

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

· wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji.

07.01.2019 ÷ 11.01.2019

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· zakończenie i przekazanie Zamawiającemu opracowania pn. „Elementy Koncepcji Programowej”.

14.01.2019 ÷ 18.01.2019

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

21.01.2019 ÷ 25.01.2019

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com