2018-12 %2

26.11.2018 ÷ 30.11.2018

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· rejestracja map do celów projektowych;

· wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

· wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji.

03.12.2018 ÷ 07.12.2018

·realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· rejestracja map do celów projektowych;

· wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

· wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji

10.12.2018 ÷ 14.12.2018

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· rejestracja map do celów projektowych;

· wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

· wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji.

17.12.2018 ÷ 21.12.2018

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· zakończenie rejestracji map do celów projektowych;

· wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

· wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji.

24.12.2018 ÷ 28.12.2018

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

· wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com