2018-11 %2

29.10.2018 ÷ 02.11.2018

  • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

  • rejestracja map do celów projektowych;

  • wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

05.11.2018 ÷ 09.11.2018

  • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

  • rejestracja map do celów projektowych;

  • wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych.

12.11.2018 ÷ 16.11.2018

  • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;
  • rejestracja map do celów projektowych;
  • wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

19.11.2018 ÷ 23.11.2018

·        realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

·        rejestracja map do celów projektowych;

·        wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com