2018-10 %2

01.10.2018 ÷ 05.10.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;

 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa.

 • kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji sieci niezwiązanych z drogą;

 • kontynuacja prac związanych z budową sieci związanych z drogą;

 • przygotowanie materiałów do audytu BRD.

08.10.2018 ÷ 12.10.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;
 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych,
 • kolidujących z przebiegiem autostrady;
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;
 • kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji sieci niezwiązanych z drogą;
 • kontynuacja prac związanych z budową sieci związanych z drogą;
 • zakończenie i przekazanie do uzgodnień Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;
 • zakończenie i przekazanie Zamawiającemu materiałów do audytu BRD.

15.10.2018 ÷ 19.10.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

 • rejestracja map do celów projektowych;

 • zakończenie i przekazanie do uzgodnień Wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;

 • przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej do weryfikacji;

 • wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych.

22.10.2018 ÷ 26.10.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

 • rejestracja map do celów projektowych;

 • zakończenie i przekazanie do uzgodnień Wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;

 • przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej do weryfikacji;

 • wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com