2018-09 %2

27.08.2018 ÷ 31.08.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.;
 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;

03.09.2018 ÷ 07.09.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.;

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;

 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa.

10.09.2018 ÷ 14.09.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.;

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;

 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa.

17.09.2018 ÷ 21.09.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.;

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;

 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa.

 • rozpoczęcie prac związanych z przebudową kolizji sieci niezwiązanych z drogą;

 • rozpoczęcie prac związanych z budową sieci związanych z drogą.

24.09.2018 ÷ 28.09.2018

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.;
 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa.
 • kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji sieci niezwiązanych z drogą;
 • kontynuacja prac związanych z budową sieci związanych z drogą.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com