2018-08 %2

30.07.2018 ÷ 03.08.2018

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;

 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady.

06.08.2018 ÷ 10.08.2018

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady,
 • uzyskano decyzję zatwierdzającą Projekt Robót Geologicznych.

13.08.2018 ÷ 17.08.2018

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;

 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;

 • realizacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

 • realizacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;

 • dokonanie zgłoszeń poprzedzających rozpoczęcie robót geologicznych, we właściwych jednostkach samorządowych.

20.08.2018 ÷ 24.08.2018

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;

 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego autostrady;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;

 • realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com