2018-06 %2

28.05.2018 ÷ 01.06.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;
 • obróbka materiałów z nalotów do ortofotomapy;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

04.06.2018 ÷ 08.06.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;
 • obróbka materiałów z nalotów do ortofotomapy;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

 

11.06.2018 ÷ 15.06.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

 • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu ortofotomapy;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

18.06.2018 ÷ 22.06.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady;
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com