2018-04 %2

02.04.2018 ÷ 06.04.2018

 • realizacja badań tomografii elektrooporowej ERT;

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • realizacja nalotów związanych z opracowaniem ortofotomapy;

 • wprowadzenie uwag i przekazanie Zamawiającemu poprawionego Projektu Robót Geologicznych;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

09.04.2018 ÷ 13.04.2018

 • realizacja badań tomografii elektrooporowej ERT;

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • realizacja nalotów związanych z opracowaniem ortofotomapy;

 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;  

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

16.04.2018 ÷ 20.04.2018

 • realizacja badań tomografii elektrooporowej ERT;

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • realizacja nalotów związanych z opracowaniem ortofotomapy;

 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;  

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

23.04.2018 ÷ 27.04.2018

 • realizacja badań tomografii elektrooporowej ERT;
 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja nalotów związanych z opracowaniem ortofotomapy;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;  
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com